Offert

Varje företag som säljer produkter och tjänster bör ha färdiga formuleringar för priser och villkor. En offert kan man ge muntligen, men de flesta vill ha en skriftlig beskrivning på det som säljs för att på så vis ha något att referera till då man kanske vill jämföra och tänka igenom sitt beslut några varv. Offerten kan vara ett fantastiskt säljverktyg då den utformas på ett övertygande vis med text som får en potentielle kunden att uppleva att han har funnit rätt leverantör.

Vad är en offert?

Kort och gott så kan man säga att offerten är ett slags förslag på försäljning av produkt eller tjänst. När en kund vänder sig till ett företag och ber om en offert eller ett prisförslag så kan man skicka ett standarddokument med priser, villkor och annan information, eller utforma ett unikt dokument där man kanske inkluderar en rabatt som man lockat till sig kunden med. När kunden tackar ja till erbjudandet så blir offerten till ett bindande avtal som man måste hålla sig till. Man kan alltså inte komma och höja priset efter det att man har skickat en offert med ett visst pris som kunden godtagit. Detta förutsatt att man inte lade in ett villkor i offerten som gav en rätten till att ändra pris utan förvarning.

Offerten som säljverktyg

Offerten kan ses som ett viktigt säljverktyg. Priserna i sig kommer att vara viktiga för kundens beslut men tillsammans med redovisning av priser och leveranstider så kan man lägga in positiv text som talar om hur bra ens produkt eller tjänst är. Man kan alltså använda sig av offerten som marknadsföring. Det här fungerar riktigt bra då dokumentet har en layout och design som är lätt att överskåda. Positivt laddade ord som professionell, kvalitet och snabb leverans är sådant som man kan lägga in i offertens språk för att påverka hur kunden uppfattar den.

Utforma offerten

Man kan använda sig av program för fakturering där man även kan skapa offerter, och så kan man använda sig av offertmall för att fylla på med information om priser, leveransvillkor och mer. Det gäller att använda sig av en mall som är smidig att fylla i och som ger flexibilitet. Dessutom så får man inte glömma det där med varumärke så att den som läser offerten tydligt kan se att den tillhör ens eget företag. Även om innehållet är det viktigaste så ska man också tänka på estetik och se till att ens offert är snygg och lättläst.