Faktura

När en kund har lagt in en beställning så kan företaget som säljer produkten eller tjänsten skapa en faktura. Det här är ett dokument som talar om hur mycket kunden är skyldig att betala och när. Fakturor används som redovisningsunderlag både av den som köper produkten och av den som säljer den. Det finns lagar som styr hur fakturor ska utformas och idag så är det EUs regler som gäller. Här är det främst det att man måste redovisa moms som styr de krav som gäller för utformningen av fakturan.

Vad ska vara med i en faktura?

Det är otroligt viktigt att man utformar fakturor på rätt sätt så att de är lagliga, och så att kunden kan använda sig av dokumenten som underlag för bokföring. Saker som du måste inkludera i en faktura är:

  • Namn och adress både på säljare och på kund
  • Vad som säljs, i hur många exemplar och till vilket pris
  • När produkt eller tjänst ska levereras
  • Datum för skapande av faktura
  • Nummer på faktura så att den kan identifieras
  • Den moms som gäller för försäljningen
  • Skattesats och underlag för beskattning

Den finns också enklare fakturor som man använder sig av då ett köp ligger på mindre än 2000 kronor. Den här typen av faktura behöver enbart tala om vem som säljer, när fakturan ställs ut, vad som säljs, och vad momsen ligger på.

Skapa fakturor

Numera så använder sig företag av datoriserade system där man har en fakturamall som är snabb att fylla i. Genom att använda sig av ett bokföringssystem så kan man lagra sina kunders information så att varje beställning blir enkel att bokföra och skapa faktura och kvitto för. Den här typen av system gör det enklare att hålla ordning på företagets finanser och samtidigt så ser man till att varje faktura innehåller rätt information. Så länge som kunden säger till om något har ändrats så kan man alltid vara säker på att viktig information som adress, organisationsnummer och företagsnamn stämmer.

Något man inte får glömma bort är att en faktura måste ha ordet faktura någonstans i dokumentet för att det ska klassas som en faktisk faktura. Även om det finns så pass smidiga system för fakturor så finns det företag som tar ut en avgift för att skapa fakturan. Det här särskilt då man vänder sig till privatpersoner som kanske bara köper en enda gång.

Då man jobbar via nätet så är det naturligt att man helst skickar fakturor via e-post men det här måste man komma överens om med sin kund. I Sverige så är det nämligen så att man bara kan skicka fakturor elektroniskt så länge som ens kund har gått med på detta.